National information

Germany

With the Federal funding programme "Transnational Cooperation", the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI) supports INTERREG projects with thematic priorities that are of special interest to the Federal Government and that contribute to sustainable spatial development.

State Aid in Germany: This presentation by the Federal Ministry for Economy and Energy is based on the paper „State Aid: The Basics Guide“ of the Department for Business, Innovation and Skills in London presented in July 2015. It is not an official publication. Presentation: “Ist meine geplante Fördermaßnahme eine Staatliche Beihilfe – Eine Grundlagenübersicht zur ersten Orientierung und zum Beihilfe-Selbsttest“

Norway

 

Poland

 

Krajowy punkt kontaktowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministry of Development Funds and Regional Policy
Departament Współpracy Terytorialnej/Territorial Cooperation Department
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej/Transnational and Interregional Cooperation Unit

Kontakt: Monika Strojecka-Gevorgyan
Tel: +48 22 273 81 75
Email: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl
Email: BSR@mfipr.gov.pl

9

Pomoc publiczna

Zgodnie z informacją przekazaną przez UOKiK na polskich instytucjach udzielających pomocy publicznej stronom trzecim, również na podstawie art. 20a GBER, spoczywają dodatkowe obowiązki. Wyjaśnień i pomocy w tym zakresie udziela:

Marcin Machoń
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel: +48 22 55 60 876
Email: marcin.machon@uokik.gov.pl